Muwashahaat and Classics Videos

موشحات وأغاني كلاسيكيه

 

  Andalusian Muwashahat

1- Qaddouka Almayyas: A. Suweiri
2- Mala Alkasaat:  Karima Siquilli
3- Anta Almudallal:  Firqat Shams Alaseel
4- Ya raii Aldhiba:  Firqat Shams Alaseel
5-Ya waheed Aldaar:Alhasan Bin Ibraheem
6- Sayd Alasari:  Alhasan Bin Ibraheem
7- Andalusian Muwashahat,  Poetry and dance, Group of Artists
8- Qadd: Ah Ya Hilu: TV  Ensemble

Andalusian Muwashahat
Video DVD- $10.50

 

 

 

Adwaar and Qudoud Halabiya -Part 1

1- Adwaar Halabiya 1, 2- Qudood Halabiya, 3- Adwaar Halabiya 2,
4- Shadi jameel: Ah yahilu, 5-Shadi Jameel: Ruddi Alaih, Saeyd Alasar
i

 

Adwaar and Qudoud Halabiya -Part 1-Video DVD-$10.50

Adwaar and Qudoud Halabiya -part 2

1- Aleppo Muwashah, 2- Adwaar Halabiya 1, 3- Adwaar Halabiya 2, 4- Shuyoukh Salateen Altarab 1, 5- Shuyoukh Salateen Altarab, 6- Shuyoukh Salateen Altarab, 7- Qudood Halabiya

Adwaar and Qudoud Halabiya -Part 2-  Video DVD-$10.50